Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lund kn, DÖVSTUMSKOLAN 11 ÖSTERVÅNGSSKOLAN

Anläggning - foto

Östervångsskolan. Den östra flygelns västra fasad sedd från innergården.
Information
Östervångsskolan. Den östra flygelns västra fasad sedd från innergården.
NV
2011-11-09
Catharina Jensen
P1050794.JPG
Länsstyrelsen i Skåne län
Creative Commons-licens