Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, KÖPINGE 101:1 KÖPINGE RYTTMÄSTAREBOSTÄLLE

Anläggning - foto

Ryttmästarbostället i Köpinge. Bostaden sedd från söder.
Information
Ryttmästarbostället i Köpinge. Bostaden sedd från söder.
S
2011-05-30
Catharina Jensen
Ryttmästarebostället 9.JPG
Länsstyrelsen i Skåne län
Creative Commons-licens