Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, TUVE 3:19 SKÄNDLA SÖRGÅRD

Anläggning - foto

Byggnaden har spröjsade fönsterbågar som inte är kopplade
Information
Byggnaden har spröjsade fönsterbågar som inte är kopplade
SV
2007-11-15
Lena Rundström
9567_LR_hus1_20071120 005
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kontakta informationsägaren