Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET

Anläggning - foto

Direktörsvillan, västra gaveln. I bakgrunden syns växthuset/orkidéhuset.
Information
Direktörsvillan, västra gaveln. I bakgrunden syns växthuset/orkidéhuset.
V
2005-10-17
Lena Rundström
8008_Direktörsvillan_LARM 001
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren