Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET

Anläggning - foto

Smidesskylten över norra entrégrinden.
Information
Smidesskylten över norra entrégrinden.
N
2005-10-17
Lena Rundström
8008_Trädgårdsföreningen_LARM 2005-10-17
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren