Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET

Anläggning - foto

Palmhusets norra sida, norra väggen består nedtill av en tegelmur.
Information
Palmhusets norra sida, norra väggen består nedtill av en tegelmur.
N
2007-10-03
Sverker Larsson
8008_Palmhuset_SRLN_2007_10_03 003
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren