Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 30:3 GEGERFELTSKA VILLAN

Anläggning - foto

Huvudingången finns på norra fasaden och leder in i källarvåningen med tambur och kapprum.
Information
Huvudingången finns på norra fasaden och leder in i källarvåningen med tambur och kapprum.
--
2007-03-13
Lena Rundström
7972_entré_LR_20070313 003
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kontakta informationsägaren