Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Leksand kn, DJURA 58:1 DJURA KYRKA

Anläggning - foto

Sedan 1700-talet står i sydöstra hörnet av kyrkotomten, utanför muren och vänd mot vägkorsningen, en två meter hög fattigstock, en stenstolpe med en bössa av trä och smide.
Information
Sedan 1700-talet står i sydöstra hörnet av kyrkotomten, utanför muren och vänd mot vägkorsningen, en två meter hög fattigstock, en stenstolpe med en bössa av trä och smide.
--
2005
Jean-Paul Darphin
djura12.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens