Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, SVARTNÄS BRUK 1:2 SVARTNÄS KYRKA

Anläggning - foto

Svartsjö kyrkas kyrkogård.

Kyrkogården som breder ut sig söder om kyrkan har rektangulär utformning och är terrasserad. En stödmur i granit omgärdar och på denna ett oljat spjälstaket med överliggare. Utanför muren växer en trädkrans av skogslönn. Gångarna är belagda med krossat gånggrus. Området är huvudsakligen gräsbevuxet. Flertalet gravstenar är låga, av polerad granit. Enstaka äldre, mer påkostade vårdar har bevarade grusbäddar inom stenram.
Information
Svartsjö kyrkas kyrkogård. Kyrkogården som breder ut sig söder om kyrkan har rektangulär utformning och är terrasserad. En stödmur i granit omgärdar och på denna ett oljat spjälstaket med överliggare. Utanför muren växer en trädkrans av skogslönn. Gångarna är belagda med krossat gånggrus. Området är huvudsakligen gräsbevuxet. Flertalet gravstenar är låga, av polerad granit. Enstaka äldre, mer påkostade vårdar har bevarade grusbäddar inom stenram.
--
2006
Rolf Hammarskiöld
svartnäs2.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens