Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlstad kn, VÄSE KLOCKARGÅRD 2:1 VÄSE KYRKA

Anläggning - foto

Del av nyare kyrkogård väster om kyrkan.
Information
Del av nyare kyrkogård väster om kyrkan.
S
2003-04-22
Lena Magnusson
265.12
Värmlands Museum/Karlstads stift
© Rights reserved