Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BYSKE 2:5 BYSKE KYRKA

Anläggning - foto

Den åttakantiga centralkyrkan är unik i stiftet genom sin planform och arkitektoniska gestaltning, samt ovanlig genom att vara uppförd i sten under en tid när det annars nästan enbart byggdes långhuskyrkor av trä i Övre Norrland. Kyrkan har ett senklassicistiskt lugnt och harmoniskt uttryck som skiljer den från senare centralkyrkor från 1870- och 80-talen. Då fick de mer varierade planer och rikare formspråk i nyrenässans och nygotik. Den goticerande spiran lyfter kyrkans linjer till en harmonisk triangelform och för-enar de två stilarnas uttryck på ett förtjänst-fullt sätt. Utvändigt är kyrkan mycket välbevarad, förutom tillbyggnaden av en sakristia på baksidan, vilket innebar att korfönstren måste muras igen.
Information
Den åttakantiga centralkyrkan är unik i stiftet genom sin planform och arkitektoniska gestaltning, samt ovanlig genom att vara uppförd i sten under en tid när det annars nästan enbart byggdes långhuskyrkor av trä i Övre Norrland. Kyrkan har ett senklassicistiskt lugnt och harmoniskt uttryck som skiljer den från senare centralkyrkor från 1870- och 80-talen. Då fick de mer varierade planer och rikare formspråk i nyrenässans och nygotik. Den goticerande spiran lyfter kyrkans linjer till en harmonisk triangelform och för-enar de två stilarnas uttryck på ett förtjänst-fullt sätt. Utvändigt är kyrkan mycket välbevarad, förutom tillbyggnaden av en sakristia på baksidan, vilket innebar att korfönstren måste muras igen.
--
2010
Andreas Grahn
Byskekyrka.jpg
Andreas Grahn/Länsstyrelsen Västerbotten
© Rights reserved