Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, TORPA 23:1 TORPA KYRKA

Anläggning - foto

Kyrkorummet sett mot orgelläktaren i väster.
Information
Kyrkorummet sett mot orgelläktaren i väster.
O
Okänt
Ann-Charlott Strandberg
K6603:20
Hallands länsmuseer, Kulturmiljö Halland
Kontakta informationsägaren