Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Växjö kn, DREV 10:1 DREVS GAMLA KYRKA

Anläggning - foto

Ingången med en dubbel trägrind i det nordvästra hörnet av kyrkogården.
Två rönnar flankerar grinden. Bilden fotograferad från insidan av kyrkogården.
Information
Ingången med en dubbel trägrind i det nordvästra hörnet av kyrkogården. Två rönnar flankerar grinden. Bilden fotograferad från insidan av kyrkogården.
--
2007
Jessica Wennerlund
Drevs gamlakkg5.jpg
Smålands museum
© Rights reserved