Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, VÄSTRA TORSÅS KAPELL 1:1 VÄSTRA TORSÅS KAPELL

Anläggning - foto

Moderna låga rektangulära vårdar
samt vårdar med friare utformning
från tiden strax före och efter sekelskiftet
2000
Information
Moderna låga rektangulära vårdar samt vårdar med friare utformning från tiden strax före och efter sekelskiftet 2000
--
2007
David Fuchs
Västra Torsås gamla2.jpg
Smålands museum
© Rights reserved