Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, VÄSTRA TORSÅS KAPELL 1:1 VÄSTRA TORSÅS KAPELL

Anläggning - foto

Kyrkogården omges på alla sidor av en vällagd naturstenmur. Kyrkogårdens ingång vid södra muren
Information
Kyrkogården omges på alla sidor av en vällagd naturstenmur. Kyrkogårdens ingång vid södra muren
S
2007
David Fuchs
Västra Torsås gamla1.jpg
Smålands museum
© Rights reserved