Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värnamo kn, RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4 RYDAHOLMS KYRKA

Anläggning - foto

Västra delen av kvarter L med högreståndskaraktär och sorgeträd.
Information
Västra delen av kvarter L med högreståndskaraktär och sorgeträd.
--
2007
Robin Gullbrandsson
rydaholmkkg6.png
Jönköpings läns museum
© Rights reserved