Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvika kn, GUNNARSKOGS STOM 3:1 M.FL. GUNNARSKOGS KYRKA

Anläggning - foto

Sockenstugan från sydost.
Information
Sockenstugan från sydost.
SO
2003-09-17
Lena Thor
KMV 326.17
Värmlands Museum/Karlstads stift
© Rights reserved