Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvika kn, GUNNARSKOGS STOM 1:227 M.FL. GUNNARSKOGS KYRKA

Anläggning - foto

Sockenstugan ligger söder om kyrkan.
Information
Sockenstugan ligger söder om kyrkan.
N
2003-09-17
Lena Thor
KMV 326.16
Värmlands Museum/Karlstads stift
© Rights reserved