Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvika kn, GUNNARSKOGS STOM 1:227 M.FL. GUNNARSKOGS KYRKA

Anläggning - foto

Miljön norr om Gunnarskogs kyrka, med utsikt över sjön Gunnern.
Information
Miljön norr om Gunnarskogs kyrka, med utsikt över sjön Gunnern.
N
2003-09-17
Lena Thor
KMV 326.9
Värmlands Museum/Karlstads stift
© Rights reserved