Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Smedjebacken kn, KYRKAN 1 NORRBÄRKE KYRKA

Anläggning - foto

Gravkapellet med utbyggnaden.

Ett bårhus (gravkapell) uppfördes 1907 i den östra delen av kyrkogården. Den har en tidstypisk arkitektonisk utformning med putsade fasader under brutet tak med skifferbeläggning. 
Det utbyggdes 1976 mot söder med en låg flygelbyggnad som innehåller personal- och tekniska utrymmen
Information
Gravkapellet med utbyggnaden. Ett bårhus (gravkapell) uppfördes 1907 i den östra delen av kyrkogården. Den har en tidstypisk arkitektonisk utformning med putsade fasader under brutet tak med skifferbeläggning. Det utbyggdes 1976 mot söder med en låg flygelbyggnad som innehåller personal- och tekniska utrymmen
--
2005
Jean-Paul Darphin
norrbäcke4.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens