Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Smedjebacken kn, KYRKAN 1 NORRBÄRKE KYRKA

Anläggning - foto

Ingången till Norrbärke kyrkogård med gravkapellet i bakgrunden. 

"Östra delen som har en ingång i norr avgränsas av en högre stenmur. Kyrkogårdens tomt sluttar svagt mot söder och sjöstranden. Ett bårhus (gravkapell) uppfördes 1907 i den östra delen av kyrkogården. Den har en tidsty-pisk arkitektonisk utformning med putsade fasader under brutet tak med skifferbeläggning".
Information
Ingången till Norrbärke kyrkogård med gravkapellet i bakgrunden. "Östra delen som har en ingång i norr avgränsas av en högre stenmur. Kyrkogårdens tomt sluttar svagt mot söder och sjöstranden. Ett bårhus (gravkapell) uppfördes 1907 i den östra delen av kyrkogården. Den har en tidsty-pisk arkitektonisk utformning med putsade fasader under brutet tak med skifferbeläggning".
--
2005
Jean-Paul Darphin
norrbäcke2.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens