Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malung-Sälen kn, ÖSTRA FORS 68:1 FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL)

Anläggning - foto

Komministerbostaden som uppfördes 1928 ligger strax norr om kapellet. Anläggningen består av två byggnader, uppförda i rak vinkel mot varandra. Bostadshuset har karaktär av äldre villa och uthuset inrymmer även garage. Båda byggnaderna är uppförda i ramverkskonstruktion med locklistpanel, de har falurödfärgade fasader och sadeltak. Uthuset har tegeltak och bo-stadshuset numera svartmålat plåttak. Prästbostaden avyttrades under 2004.
(Se även: Prästgårdsinventering, Kopparbergs län. 1976
Information
Komministerbostaden som uppfördes 1928 ligger strax norr om kapellet. Anläggningen består av två byggnader, uppförda i rak vinkel mot varandra. Bostadshuset har karaktär av äldre villa och uthuset inrymmer även garage. Båda byggnaderna är uppförda i ramverkskonstruktion med locklistpanel, de har falurödfärgade fasader och sadeltak. Uthuset har tegeltak och bo-stadshuset numera svartmålat plåttak. Prästbostaden avyttrades under 2004. (Se även: Prästgårdsinventering, Kopparbergs län. 1976
--
2004
Jean-Paul Darphin
fors6.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens