Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, VIKA KYRKBY 2:12 VIKA KYRKA

Anläggning - foto

I en axel rakt väster om kyrkan finns ett gravkor, uppfört 1893 i nygotisk stil. Fasaderna är slätputsade vita, fönsteröppningarna spetsbågiga och sadeltaket täckt med falsad plåt. Gavelröstena och hörnen kröns av kvadratiska tinnar.


Gravkoret används numera som museum för kyrkoinredning som tagits ur bruk – 
digitalfoto Rolf Hammarskiöld
Information
I en axel rakt väster om kyrkan finns ett gravkor, uppfört 1893 i nygotisk stil. Fasaderna är slätputsade vita, fönsteröppningarna spetsbågiga och sadeltaket täckt med falsad plåt. Gavelröstena och hörnen kröns av kvadratiska tinnar. Gravkoret används numera som museum för kyrkoinredning som tagits ur bruk – digitalfoto Rolf Hammarskiöld
--
2006
Rolf Hammarskiöld
vika2.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens