Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, ENVIKSBYN 11:15 ENVIKENS GAMLA KYRKA

Anläggning - foto

Envikens gamla kyrkas kyrkogård. 
Kyrkogården är en liten, plan tomt mellan landsvägen i väster och en skogsdunge i öster. En kallmurad gråstensmur av kluven sten och kullersten omgärdar. Järngrindar hänger i muröppningarna på södra och västra sidan. Därifrån leder grusade gångar fram till kyrkan. Begravningsplatsen avlystes redan 1880. Gravkors av järn och trä finns kvar i det numera gräsbevuxna området
Information
Envikens gamla kyrkas kyrkogård. Kyrkogården är en liten, plan tomt mellan landsvägen i väster och en skogsdunge i öster. En kallmurad gråstensmur av kluven sten och kullersten omgärdar. Järngrindar hänger i muröppningarna på södra och västra sidan. Därifrån leder grusade gångar fram till kyrkan. Begravningsplatsen avlystes redan 1880. Gravkors av järn och trä finns kvar i det numera gräsbevuxna området
--
2006
Rolf Hammarskiöld
enviken3.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens