Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, ENVIKSBYN 11:15 ENVIKENS GAMLA KYRKA

Anläggning - foto

Enviksbyn med Envikens gamla kyrka i bakgrunden sedd från väster.

Enviksbyn ligger på en ås, med vidsträckt utsikt mot öppna odlingsmarker och Marnäsåns dalgång i söder. Bebyggelsen utmed förbipasserande landsväg är mest från 1800-talet och 1900-talets första decennier. Flera äldre, välbevarade byggnader förekommer
Information
Enviksbyn med Envikens gamla kyrka i bakgrunden sedd från väster. Enviksbyn ligger på en ås, med vidsträckt utsikt mot öppna odlingsmarker och Marnäsåns dalgång i söder. Bebyggelsen utmed förbipasserande landsväg är mest från 1800-talet och 1900-talets första decennier. Flera äldre, välbevarade byggnader förekommer
--
2006
Rolf Hammarskiöld
enviken2.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens