Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västervik kn, GLADHAMMARS KLOCKARBOL 1:1 GLADHAMMARS KYRKOGÅRD

Anläggning - foto

Del av kyrkogården i nordväst.
Information
Del av kyrkogården i nordväst.
--
2004-08-25
Liselotte Jumme
KI Gladhammar 0124
Kalmar läns museum, Linköpings stift, Gladhammars församling
Kontakta informationsägaren