Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, TENSTA 2:1 TENSTA KYRKA

Anläggning - foto

Vy från söder. Spår av igensatta fönsteröppningar kan ses i teglet. De regelbundna hålen är efter de byggnadsställningar som användes vid byggandet i slutet av 1200-talet. Vapenhusgaveln putsades och försågs med sandstensskulptur på 1700-talet.
Information
Vy från söder. Spår av igensatta fönsteröppningar kan ses i teglet. De regelbundna hålen är efter de byggnadsställningar som användes vid byggandet i slutet av 1200-talet. Vapenhusgaveln putsades och försågs med sandstensskulptur på 1700-talet.
S
2004
Johan Dellbeck
Tensta kyrka exteriör 2.jpg
Johan Dellbeck
Creative Commons-licens