Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, STAVBY 12:1 STAVBY KYRKA

Anläggning - foto

Gamla kyrkogården från öster. Söder om kyrkan finns ett särskilt sevärt kvarter, med
grusgravar inramade av låga buxbomshäckar och omgivet av en bred grusgång. Observera
runstenen som är frilagd på långhusets fasad.
Information
Gamla kyrkogården från öster. Söder om kyrkan finns ett särskilt sevärt kvarter, med grusgravar inramade av låga buxbomshäckar och omgivet av en bred grusgång. Observera runstenen som är frilagd på långhusets fasad.
O
2007
Anders Franzén
Stavby kyrka kyrkogård.jpg
Anders Franzén, Byggnadsvård AB
Creative Commons-licens