Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mörbylånga kn, SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA 1:1 SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA

Anläggning - foto

Gravkarta upprättad av Leif Bengtsson 1997. Kartan är här avsedd att ge en översiktsbild över kyrkogårdens struktur snarare än i detalj ange
exempelvis gravnummer. Källa: Sydölands församling.
Information
Gravkarta upprättad av Leif Bengtsson 1997. Kartan är här avsedd att ge en översiktsbild över kyrkogårdens struktur snarare än i detalj ange exempelvis gravnummer. Källa: Sydölands församling.
--
1997
södra möckelby1.jpg
Kalmar Läns museum
Creative Commons-licens