Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, DÖRBY KYRKA 1:1 DÖRBY KYRKA

Anläggning - foto

I den del som är kyrkogårdspark intill minneslunden
planerar man för att anlägga en asklund (KI Dörby
kyrkog 167)
Information
I den del som är kyrkogårdspark intill minneslunden planerar man för att anlägga en asklund (KI Dörby kyrkog 167)
--
2006
Cecilia Ring
dörby15.jpg
Kalmar Läns museum
Creative Commons-licens