Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, DÖRBY KYRKA 1:1 DÖRBY KYRKA

Anläggning - foto

I slänten nordväst om kyrkan står ett stort antal äldre
vårdar som tagits ur bruk uppställda (KI Dörby kyrkog
063)
Information
I slänten nordväst om kyrkan står ett stort antal äldre vårdar som tagits ur bruk uppställda (KI Dörby kyrkog 063)
--
2006
Cecilia Ring
dörby7.jpg
Kalmar Läns museum
Creative Commons-licens