Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ånge kn, OVANSJÖ 1:354 ALBY GRAVKAPELL

Anläggning - foto

Alby gravkapell/kyrkas kyrkogård, klockstapeln, vy från norr. 

I söder står en klockstapel i trä strax väster om den grusade raka gången fram till kyrkan. Den åttkantiga klockstapeln, ritad av arkitekt Per Österlund från Sundsvall 1931, är en hembygdsinspirerad pastisch med träpanel på förvandring i rådstugan, kyrkspånklädda stolpar med papyruskapitäl i den öppna övre våningen samt barocksvängt tak med uppskjutande spira, allt klätt med rundspån. Helt tjärad
Information
Alby gravkapell/kyrkas kyrkogård, klockstapeln, vy från norr. I söder står en klockstapel i trä strax väster om den grusade raka gången fram till kyrkan. Den åttkantiga klockstapeln, ritad av arkitekt Per Österlund från Sundsvall 1931, är en hembygdsinspirerad pastisch med träpanel på förvandring i rådstugan, kyrkspånklädda stolpar med papyruskapitäl i den öppna övre våningen samt barocksvängt tak med uppskjutande spira, allt klätt med rundspån. Helt tjärad
--
2005
Anders Stjernberg
KlockstapelnfrN.JPG
Härnösands stift
© Rights reserved