Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boden kn, BODEN 57:52 M.FL. ARTILLERIREGEMENTET A8 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARTILLERIREGEMENTET A8 (inakt.)
Norrbotten
Boden

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

BODEN 57:52

BODEN 57:61

BODEN 57:62

BODEN 57:28

BODEN 57:36

BODEN 57:39

BODEN 1:156

BODEN 57:43

BODEN 57:45

BODEN 57:51

BODEN 57:49

BODEN 57:54

BODEN 57:55

BODEN 57:56

BODEN 57:57

Byggnader
BODEN BODEN 1:156 - husnr 41, ARTILLERIREGEMENTET A8, FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
BODEN BODEN 57:28 - husnr 3, ARTILLERIREGEMENTET A8, KONTOR Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
BODEN BODEN 57:36 - husnr 11, ARTILLERIREGEMENTET A8, KASERN Försvarsväsende - Kasern
BODEN BODEN 57:36 - husnr 21, TEKNIKHUS, FD RIDHUS Försvarsväsende - Ekonomibyggnad; Försvarsväsende - Ridhus
BODEN BODEN 57:36 - husnr 22, ARTILLERIREGEMENTET A8, STALL Offentlig förvaltning - Stall
BODEN BODEN 57:36 - husnr 24, ARTILLERIREGEMENTET A8, FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
BODEN BODEN 57:36 - husnr 27, ARTILLERIREGEMENTET A8, TÄLTTORK Försvarsväsende - Tälttork
BODEN BODEN 57:36 - husnr 8, ARTILLERIREGEMENTET A8, KONTOR Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
BODEN BODEN 57:39 - husnr 1, ARTILLERIREGEMENTET A8, OFFICERSFÖRLÄGGNING Försvarsväsende - Bostadshus - Officersförläggning
BODEN BODEN 57:39 - husnr 2, ARTILLERIREGEMENTET A8, EXERCISHUS Försvarsväsende - Exercishus
BODEN BODEN 57:41 - husnr 8, LUFTBEVAKNINGSTORN Försvarsväsende - Torn (ursprunglig)
BODEN BODEN 57:43 - husnr 1, ARTILLERIREGEMENTET A8, SKOLBYGGNAD Utbildning och vetenskap - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
BODEN BODEN 57:45 - husnr 1, ARTILLERIREGEMENTET A8, KASERN Försvarsväsende - Kasern
BODEN BODEN 57:49 - husnr 3, ARTILLERIREGEMENTET A8, RÖDA LADAN Försvarsväsende - Ekonomibyggnad
BODEN BODEN 57:51 - husnr 1, ARTILLERIREGEMENTET A8, STALL Offentlig förvaltning - Stall
BODEN BODEN 57:52 - husnr 1, SKOSMEDJA Hantverk och manufaktur - Smedja (ursprunglig)
BODEN BODEN 57:54 - husnr 1, ARTILLERIREGEMENTET A8, GARAGE Jordbruk - Garage
BODEN BODEN 57:55 - husnr 1, ARTILLERIREGEMENTET A8, FÖRRÅD Bostadsbebyggelse - Garage - Carport; Försvarsväsende - Förråd
BODEN BODEN 57:56 - husnr 1, ARTILLERIREGEMENTET A8, BADHUS Industri - Tvätteri; Jordbruk - Bastu; Rekreation och turism - Badhus
BODEN BODEN 57:56 - husnr 2, ARTILLERIREGEMENTET A8, KONTOR Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
BODEN BODEN 57:57 - husnr 1, ARTILLERIREGEMENTET A8, TRYCKERI Industri - Tryckeri; Kommunikation - Posthus
BODEN BODEN 57:61 - husnr 1, ARTILLERIREGEMENTET A8, KASERN Försvarsväsende - Kasern
BODEN BODEN 57:62 - husnr 1, ARTILLERIREGEMENTET A8, KONTOR Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Industri - Verkstad
Inventeringar
Byggnadsminnen i Bodens kn, BASINFORMATION   1992-2005

Norrbotten 

Boden 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte