Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bjuv kn, NORRA VRAM 32:4 NORRA VRAMS PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Norra Vrams prästgård 051124 AT östra fasaden.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA VRAMS PRÄSTGÅRD (akt.)
Skåne
Bjuv

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Folkrörelse och föreningsliv - Museum

NORRA VRAM 32:4

Inventeringar
Byggnadsminnen i Bjuv BASINFORMATION   1992-2005

Skåne 

Bjuv 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte

Inventering av byggnadsminnen i Bjuv   2011-2015

Skåne 

Bjuv 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Länsstyrelsen i Skåne län

Syfte