Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, FALUN 9:2 M.FL. FALU GRUVA (MED CREUTZ LAVE OCH KONSTHJULHUS) Ny sökning Tillbaka till sökning

fd935201

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FALU GRUVA (MED CREUTZ LAVE OCH KONSTHJULHUS) (akt.)
Dalarna
Falun

Industri - Gruva

Industri - Gruva

FALUN 9:2

FALUN 9:16

FALUN 9:21

Byggnader
FALUN FALUN 9:16 - husnr 4, FÖRRÅD Industri - Förråd
FALUN FALUN 9:2 - husnr 1, GRUVMUSEET Industri - Samlingslokal; Utbildning och vetenskap - Museibyggnad; Utbildning och vetenskap - Utställningslokal
FALUN FALUN 9:2 - husnr 11, KONSTMÄSTAREGÅRDEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus.Tjänstebostad, konstmastarbostad
FALUN FALUN 9:2 - husnr 12, GARAGE Jordbruk - Garage
FALUN FALUN 9:2 - husnr 13, GARAGE Jordbruk - Garage
FALUN FALUN 9:2 - husnr 15, ADMINISTRATIONSBYGGNAD Industri - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
FALUN FALUN 9:2 - husnr 16, ADMINISTRATIONSBYGGNAD Industri - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
FALUN FALUN 9:2 - husnr 17, TVÄTTSTUGA Industri - Tvättstuga / bykstuga
FALUN FALUN 9:2 - husnr 18, BERGMÄSTARGÅRDEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus.Tjänstebostad, bergmastarbostad
FALUN FALUN 9:2 - husnr 2, ADMINISTRATIONSBYGGNAD Industri - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
FALUN FALUN 9:2 - husnr 23, LINSLAGERIET Hantverk och manufaktur - Linslageri
FALUN FALUN 9:2 - husnr 24, STALL Offentlig förvaltning - Stall
FALUN FALUN 9:2 - husnr 25, MAGASIN Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad; Offentlig förvaltning - Magasin
FALUN FALUN 9:2 - husnr 26, SMEDJA Hantverk och manufaktur - Smedja
FALUN FALUN 9:2 - husnr 27, ANFARTEN Industri - Anfart
FALUN FALUN 9:2 - husnr 28, UTHUS Industri - Uthus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 29, MAGASIN Offentlig förvaltning - Magasin
FALUN FALUN 9:2 - husnr 3, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 31, GAMLA VASKEN Industri - Vaskverk
FALUN FALUN 9:2 - husnr 32, CREUTZ LAVE Industri - Gruvlave
FALUN FALUN 9:2 - husnr 33, CREUTZ KONSTHJULHUS Industri - Hjulhus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 34, KRONGÅRDEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Industri - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
FALUN FALUN 9:2 - husnr 35, LABORATORIUM Utbildning och vetenskap - Laboratorium
FALUN FALUN 9:2 - husnr 36, HUSBERGS PIVOT Industri - Vändbrott
FALUN FALUN 9:2 - husnr 37, CREUTZ SPELHUS Industri - Gruvlave
FALUN FALUN 9:2 - husnr 38, TRANSFORMATORHUS Samhällsservice och teknisk försörjning - Transformatorhus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 39, FÖRRÅD Industri - Förråd
FALUN FALUN 9:2 - husnr 4, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 40, BORRKÄRNEARKIVET Industri - Arkiv
FALUN FALUN 9:2 - husnr 41, OSCARS LAVE Industri - Gruvlave
FALUN FALUN 9:2 - husnr 42, GAMLA OCH NYA GRUVSTUGAN Industri - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Industri - Personalbyggnad
FALUN FALUN 9:2 - husnr 43, FREDRIKS HJULHUS Industri - Hjulhus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 44, ADOLF FREDRIKS LAVE Industri - Gruvlave
FALUN FALUN 9:2 - husnr 45, UPPSKÄRARKAMMAREN Industri - Uppskärarkammare
FALUN FALUN 9:2 - husnr 46, KRUTHUSET Industri - Kruthus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 5, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 52, UTHUS Industri - Uthus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 54, FÖRRÅD Industri - Förråd
FALUN FALUN 9:2 - husnr 56 Hantverk och manufaktur - Ej utrett
FALUN FALUN 9:2 - husnr 6, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 60, VERKSTAD Industri - Verkstad
FALUN FALUN 9:2 - husnr 61, VERKSTAD Industri - Verkstad
FALUN FALUN 9:2 - husnr 63, TRANSFORMATORHUS Samhällsservice och teknisk försörjning - Transformatorhus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 65, UTHUS Industri - Uthus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 68, GRUVLAVE Industri - Gruvlave
FALUN FALUN 9:2 - husnr 7, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 73, UTHUS Industri - Uthus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 75, FÖRRÅD Industri - Förråd
FALUN FALUN 9:2 - husnr 8, UTHUS Industri - Uthus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 82, FÖRRÅD Industri - Förråd
FALUN FALUN 9:2 - husnr 9, GESCHWORNERGÅRDEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus.Tjänstebostad, gesvornerbostad
FALUN FALUN 9:2 - husnr 9001, TRANSFORMATORHUS Samhällsservice och teknisk försörjning - Transformatorhus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 9004, BARACK Industri - Barack
FALUN FALUN 9:2 - husnr 9005, BARACK Industri - Barack
FALUN FALUN 9:2 - husnr 9006, BARACK Industri - Barack
FALUN FALUN 9:2 - husnr 9007, GRUVLAVE Industri - Gruvlave
FALUN FALUN 9:2 - husnr 9012, LABORATORIUM Utbildning och vetenskap - Laboratorium
FALUN FALUN 9:2 - husnr 9014, UTHUS Industri - Uthus
FALUN FALUN 9:2 - husnr 9020, ANRIKTNINGSVERKET Industri - Anrikningsverk
FALUN FALUN 9:2 - husnr 9021 Industri - Ej utrett
FALUN FALUN 9:2 - husnr 9023, GARAGE Bostadsbebyggelse - Garage - Carport
FALUN FALUN 9:21 - husnr 1, TUNNBINDERI Hantverk och manufaktur - Tunnbinderi
Inventeringar
Byggnadsminnen i Falun, BASINFORMATION   1992-2010

Dalarna 

Falun 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte