Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, FALUN 8:9 M.FL. DALREGEMENTET, FD I 13 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALREGEMENTET, FD I 13 (inakt.)
Dalarna
Falun

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

LIVKOMPANIET 1

GUSTAFS KOMPANI 1

RÄTTVIKS KOMPANI 1

FALUN 8:9

FALUN 8:3

Byggnader
FALUN FALUN 8:9 - husnr 11, KANSLIHUSET Försvarsväsende - Kontor
FALUN FALUN 8:9 - husnr 13, ADMINISTRATIONSBYGGNAD Försvarsväsende - Kasern
FALUN FALUN 8:9 - husnr 14, SKOLBYGGNAD Försvarsväsende - Stall
FALUN FALUN 8:9 - husnr 15, KASERN A Försvarsväsende - Kasern
FALUN FALUN 8:9 - husnr 17, KASERN C Försvarsväsende - Kasern
FALUN FALUN 8:9 - husnr 19, VERKSTAD Försvarsväsende - Verkstad
FALUN FALUN 8:9 - husnr 2, BRIGADHUSET Försvarsväsende - Marketenteri
FALUN FALUN 8:9 - husnr 20, BASTU OCH TVÄTTERI Hälso-, sjuk- och socialvård - Bastu
FALUN FALUN 8:9 - husnr 22, GAMLA MATSALEN Försvarsväsende - Matsalsbyggnad
FALUN FALUN 8:9 - husnr 23, PROVIANTMAGASINET Försvarsväsende - Provianthus
FALUN FALUN 8:9 - husnr 24, OMKLÄDNINGSHALL Hantverk och manufaktur - Snickeri (ursprunglig)
FALUN FALUN 8:9 - husnr 25, ELVERK/ÅNGCENTRAL Industri - Förråd; Industri - Verkstad; Samhällsservice och teknisk försörjning - Elverk; Samhällsservice och teknisk försörjning - Ångcentral
FALUN FALUN 8:9 - husnr 26, MOBILISERINGSFÖRRÅD Försvarsväsende - Exercishus
FALUN FALUN 8:9 - husnr 27, VERKSTAD/FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd; Industri - Verkstad
FALUN FALUN 8:9 - husnr 3, GARAGE Försvarsväsende - Garage
FALUN FALUN 8:9 - husnr 30, SÄNGFÖRRÅDET Försvarsväsende - Förråd
FALUN FALUN 8:9 - husnr 31, FÖRRÅD Industri - Förråd
FALUN FALUN 8:9 - husnr 32, TYGHUS Försvarsväsende - Förråd; Försvarsväsende - Tyghus (ursprunglig)
FALUN FALUN 8:9 - husnr 36, VÅRDHALL Försvarsväsende - Försökshall; Försvarsväsende - Vårdhall
FALUN FALUN 8:9 - husnr 4, SJUKHUS Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad
FALUN FALUN 8:9 - husnr 43, FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONENS HUS Försvarsväsende - Ej utrett
FALUN FALUN 8:9 - husnr 44, KOKHUS Försvarsväsende - Kokhus
FALUN FALUN 8:9 - husnr 5, SURBRUNNSMÄSSEN Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss; Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad (ursprunglig)
FALUN FALUN 8:9 - husnr 6, FÖRRÅD Försvarsväsende - Förråd
FALUN FALUN 8:9 - husnr 8, MÄSS Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss
FALUN FALUN 8:9 - husnr 9, LIKBOD Försvarsväsende - Bod - Likbod (ursprunglig)
FALUN FALUN 8:9 - husnr 9001, JORDKÄLLARE Försvarsväsende - Förråd; Försvarsväsende - Källare
FALUN GUSTAFS KOMPANI 1 - husnr 1, GYMNASTIKHUS Försvarsväsende - Gymnastikhall / Gymnastikhus (ursprunglig)
FALUN LIVKOMPANIET 1 - husnr 1, KASERN B Försvarsväsende - Kasern
Miljöer
Inventeringar
Byggnadsminnen i Falun, BASINFORMATION   1992-2010

Dalarna 

Falun 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte