Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, ANCKARSTJERNA 1 M.FL. SYDKUSTENS ÖRLOGSBAS Ny sökning Tillbaka till sökning

ff997427

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SYDKUSTENS ÖRLOGSBAS (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Försvarsväsende - Örlogsbas

Religionsutövning - Kyrka

Försvarsväsende - Örlogsbas

ANCKARSTJERNA 1

KARLSKRONA 2:29

KARLSKRONA 4:17

KARLSKRONA 4:43

LIEWEN 6

VON GERDTEN 39

VON GERDTEN 61

ANCKARSTJERNA 58

Byggnader
KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1 - husnr 1, ANKARSTIERNA EXERCISHUS (K0018.501) Försvarsväsende - Exercishus
KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1 - husnr 10, UTHUS (K0018.887) Försvarsväsende - Bod - Vedbod; Försvarsväsende - Uthus
KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1 - husnr 13, FD TVÄTTSTUGA (K0018.882) Hantverk och manufaktur - Tvättstuga / bykstuga
KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1 - husnr 14, FÖRRÅDSKÄLLARE (K0018.883) Försvarsväsende - Förråd; Försvarsväsende - Källare
KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1 - husnr 15, UTHUS (K0018.888) Försvarsväsende - Uthus; Jordbruk - Garage
KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1 - husnr 6, TYGMÄSTAREBOSTÄLLET (K0018.889) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1 - husnr 7, UTHUS (K0018.890) Boställe och tjänstebostad - Bod - Vedbod; Boställe och tjänstebostad - Uthus
KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1 - husnr 8, VARVSCHEFSBOSTÄLLET (CHAPMANBOSTÄLLET) (K0018.881) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1 - husnr 9, EKIPAGEMÄSTAREBOSTÄLLET (K0018.886) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 58 - husnr 1, MARINMUSEUM (K0018.502) Försvarsväsende - Kasern; Utbildning och vetenskap - Museibyggnad
KARLSKRONA KARLSKRONA 2:29 - husnr 1, G:A BADSTUGAN, FINSKA KYRKAN (K0018.464) Försvarsväsende - Ej utrett
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 1, INVENTARIEKAMMARE 2 (K0018.416) Försvarsväsende - Inventariekammare
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 10, TROLLE EXERCISHUS (K0018.581) Försvarsväsende - Exercishus
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 11, KASERN JARRAMAS (K0018.586) Försvarsväsende - Kasern
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 13, TYGKONTORET (K0018.347) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 14, TYGHUSET (K0018.351) Försvarsväsende - Tyghus
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 17, GAMLA HÖGVAKTEN (K0018.300) Rättsväsende - Häkte / arrest; Rättsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 18, FD SPRUTHUSET (K0018.296) Samhällsservice och teknisk försörjning - Spruthus / brandbod
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 19, EKIPAGEKONTORET (K0018.212) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 20, MÖNSTERSALSBYGGNADEN (K0018.210) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Försvarsväsende - Samlingslokal; Försvarsväsende - Verkstad
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 21, GAMLA KANSLIET (K0018.209) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 22, BILDHUGGARVERKSTADEN (K0018.193) Hantverk och manufaktur - Verkstad; Konstnärligt skapande - Ateljé
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 23, FD FÖRRÅD KANSLIGATAN (K0018.203) Försvarsväsende - Förråd
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 25, WASASKJULET (K0018.402) Försvarsväsende - Ej utrett
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 26, FD HAMPFÖRRÅDET (K0018.429) Försvarsväsende - Förråd
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 27, PJÄSVERKSTADEN (K0018.341) Hantverk och manufaktur - Verkstad
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 28, INVENTARIEKAMMARE NR 1 (K0018.304) Försvarsväsende - Inventariekammare
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 29, AMIRALITETSKYRKAN, ULRICA PIA (K0018.552) Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 3, BASTION AURORA (K0018.564) Försvarsväsende - Bastion
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 30, FD CISTERNSKJULET (K0018.313) Försvarsväsende - Förråd
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 31, SÄNGPERSEDELFÖRRÅDET (K0018.580) Försvarsväsende - Förråd
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 32, CHAPMANPORTEN (K0018.204) Försvarsväsende - Porthus
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 4, FD LÄKARBOSTÄLLET (K0018.563) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 5, SKOLBYGGNAD (K0018.561) Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 8, KÖS KANSLIBYGGNAD (K0018.584) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 9, KASERN NAJADEN (K0018.582) Försvarsväsende - Kasern
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 9001, STORA FÖRRÅDET (K0018.205) Försvarsväsende - Förråd
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:43 - husnr 2, AMIRALITETSKLOCKSTAPELN (K0018.551) Religionsutövning - Klockstapel
KARLSKRONA LIEWEN 6 - husnr 1, SJÖOFFICERSMÄSSEN (K0018.921) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss - Officersmäss
KARLSKRONA VON GERDTEN 39 - husnr 1, FD KRONOSTALLET (K0018.901) Offentlig förvaltning - Stall
KARLSKRONA VON GERDTEN 39 - husnr 2, FD BOSTÄLLE (K0018.902) Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
KARLSKRONA VON GERDTEN 61 - husnr 9001, SLUTNINGSMUREN Försvarsväsende - Befästningsverk (ursprunglig)
Inventeringar
Byggnadsminnen i Karlskrona kn, BASINFORMATION   1992-2005

Blekinge 

Karlskrona 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte