Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY BÖRSEN 2 VISBY BÖRS (LANGESKA HUSET) Ny sökning Tillbaka till sökning

fd918215

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISBY BÖRS (LANGESKA HUSET) (akt.)
Gotland
Gotland

Rekreation och turism - Vandrarhem

Handel och bankväsende - Packhus

Handel och bankväsende - Tullmagasin

Handel och bankväsende - Tullmagasin

Hantverk och manufaktur - Packhus

Rekreation och turism - Vandrarhem

VISBY BÖRSEN 2

Inventeringar
Byggnadsminnen i Gotlands kn, VISBY A - K, UTOM KLINTEN, BASINFORMATION   1992-2005

Gotland 

Gotland 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte