Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, GÅVETORP 6:1 M.FL. GÅVETORPS HERRGÅRD MED SÖDRA GRINDSTUGAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅVETORPS HERRGÅRD MED SÖDRA GRINDSTUGAN (akt.), GÅVETORPS SÄTERI OCH SÖDRA GRINDSTUGAN (inakt.)
Kronoberg
Alvesta

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

GÅVETORP 6:1

GÅVETORP 7:10

Byggnader
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 14, GÅVETORPS HERRGÅRD, UTHUS Jordbruk - Uthus
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 15, GÅVETORPS HERRGÅRD, SÄDESMAGASIN Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 16, GÅVETORPS HERRGÅRD, SVINHUS Jordbruk - Småfähus - Svinhus
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 17, GÅVETORPS HERRGÅRD, LADUGÅRD Jordbruk - Ladugård
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 18, GÅVETORPS HERRGÅRD, UTHUS Kommunikation - Uthus
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 19, GÅVETORPS HERRGÅRD, SMEDJA Hantverk och manufaktur - Smedja
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 2, GÅVETORPS HERRGÅRD, FLYGELBYGGNAD Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Slott och herrgård - Flygelbyggnad
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 20, GÅVETORPS HERRGÅRD, KÄLLARE Jordbruk - Källare
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 29, GÅVETORPS HERRGÅRD, LOGE Jordbruk - Loge
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 3, GÅVETORPS HERRGÅRD, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 4, GÅVETORPS HERRGÅRD, FLYGELBYGGNAD Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Slott och herrgård - Flygelbyggnad
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 5, GÅVETORPS HERRGÅRD, ORANGERI Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Park och trädgård - Orangeri
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 6, GÅVETORPS HERRGÅRD, MEJERI Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Industri - Mejeri
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 9002, GÅVETORPS HERRGÅRD, BADHUS Rekreation och turism - Badhus
ALVESTA GÅVETORP 6:1 - husnr 9003, GÅVETORPS HERRGÅRD, GARAGE Jordbruk - Garage
ALVESTA GÅVETORP 7:10 - husnr 1, GÅVETORPS HERRGÅRD, GRINDSTUGA Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Grindstuga
Inventeringar
Byggnadsminnen i Alvesta, BASINFORMATION   1992-2005

Kronoberg 

Alvesta 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte