Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, VENNGARN 1:3 M.FL. VIBY BY Ny sökning Tillbaka till sökning

ND860514/001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIBY BY (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Jordbruk - Bysamfällighet

Jordbruk - Bysamfällighet

VENNGARN 1:3

VENNGARN 1:1

Byggnader
SIGTUNA VENNGARN 1:1 - husnr 16, LADA Jordbruk - Lada
SIGTUNA VENNGARN 1:1 - husnr 17, LADA Jordbruk - Lada
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 1, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 10, BOD Jordbruk - Bod
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 11, BOD Jordbruk - Bod
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 12, KÄLLARE Jordbruk - Källare
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 14, LADA Jordbruk - Lada
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 15, KÄLLARE Jordbruk - Källare
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 18, LADUGÅRD Jordbruk - Ladugård
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 19, LOGE Jordbruk - Loge
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 2, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 20, BOD Jordbruk - Bod
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 21, SVINHUS Jordbruk - Småfähus - Svinhus
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 22, LADA Jordbruk - Lada
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 23, LOGE Jordbruk - Loge
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 24, LADA Jordbruk - Lada
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 25, LOGE Jordbruk - Loge
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 26, LOGE Jordbruk - Loge
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 27, LOGE Jordbruk - Loge
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 28, BOD Jordbruk - Bod
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 29, LADA Jordbruk - Lada
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 3, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 30, LADA Jordbruk - Lada
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 31, KÄLLARE Jordbruk - Källare
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 32 Jordbruk - Ej utrett
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 33, LOGE Jordbruk - Loge
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 34, LOGE Jordbruk - Ladugård; Jordbruk - Loge
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 35, SVINHUS Jordbruk - Småfähus - Svinhus
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 36, KÄLLARE Jordbruk - Källare
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 37, BOD Jordbruk - Bod
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 38, BOD Jordbruk - Bod
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 39, KÄLLARE Jordbruk - Källare
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 4, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 40, SVINHUS Jordbruk - Småfähus - Svinhus
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 5, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 6, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 7, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 8, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus
SIGTUNA VENNGARN 1:3 - husnr 9, UTHUS Jordbruk - Uthus
Miljöer
Inventeringar
Byggnadsminnen i Sigtuna, BASINFORMATION   1992-2005

Stockholm 

Sigtuna 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte