Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, STADSHUSET 2 STADSHUSET, SUNDSVALL Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00781

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STADSHUSET, SUNDSVALL (inakt.)
Västernorrland
Sundsvall

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

Rekreation och turism - Restaurang

Offentlig förvaltning - Stadshus

Rättsväsende - Rådhus

STADSHUSET 2

Inventeringar
Byggnadsminnen i Sundsvall, BASINFORMATION   1992-2014

Västernorrland 

Sundsvall 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte

Inventering av bebyggelse i Sundsvalls kommun, BEBYGGELSE, TINGSHUS OCH RÅDHUS INOM SUNDSVALS TINGSRÄTT, VÄSTERNORRLAND   1996-2007

Västernorrland 

Sundsvall 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Inst för rättshistorisk forsk Olinska stiftelse

Syfte