Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, KVIBERG 741:27 KVIBERGS KASERNER Ny sökning Tillbaka till sökning

8010_hus8_LR_20071017 002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVIBERGS KASERNER (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola

KVIBERG 741:27

Byggnader
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 10, MUSEIBYGGNADEN "HÄSTOPERAN" (K0031.043) Hantverk och manufaktur - Smedja (ursprunglig); Offentlig förvaltning - Stall (ursprunglig); Utbildning och vetenskap - Museibyggnad;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 18, FRITIDSHEMMET (K0031.005) Utbildning och vetenskap - Fritidshemslokal;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 19, KANSLIBYGGNADEN (K0031.001) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 2, EXERCISHUSET "GYMNASTIKBYGGNADEN" (K0031.006) Försvarsväsende - Exercishus;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 21, GÖTAMÄSSEN (K0031.027) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 22, MATINRÄTTNINGEN "MILITÄRRESTAURANG" (K0031.007) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 24, KASERNVÅRDSBYGGNAD (K0031.009) Hantverk och manufaktur - Hantverkslokal;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 25, PJÄSHALLEN "RIDHUSET" (K0031.008) Försvarsväsende - Förråd; Försvarsväsende - Pjäshall; Försvarsväsende - Ridhus;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 26, FÖRRÅD (K0031.012) Offentlig förvaltning - Stall (ursprunglig); Utbildning och vetenskap - Förråd;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 27, FÖRRÅD (K0031.011) Offentlig förvaltning - Stall (ursprunglig); Utbildning och vetenskap - Förråd;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 29, ÖSTRA FLYGELBYGGNADEN (K0031.003) Försvarsväsende - Kasern;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 30, VÄSTRA FLYGELBYGGNADEN (K0031.002) Försvarsväsende - Kasern;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 4, SKOLBYGGNAD (K0031.004) Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 6, FÖRVALTNINGSBYGGNAD (K0031.044) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Försvarsväsende - Förråd;
GÖTEBORG KVIBERG 741:27 - husnr 9, FÖRRÅD (K0031.010) Offentlig förvaltning - Stall (ursprunglig); Utbildning och vetenskap - Förråd;
Inventeringar
Byggnadsminnen i Göteborg, BASINFORMATION   1992-2010

Västra Götaland 

Göteborg 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte

Byggnadsminnen i Göteborg, TILLGÄNGLIGA BYGGNADSMINNEN   2006-2009

Västra Götaland 

Göteborg 

Inventeringskategori:  Selektiv inventering

Informationssägare: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Syfte