Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, JÄRSNÄS 6:1 JÄRSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

järsnäskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRSNÄS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSNÄS 6:1

Referenser

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA (Arkiv)

Jönköpings läns museums arkiv (Arkiv)

Lantmäteristyrelsens arkiv (Arkiv)

Lekeryds pastorats arkiv (Arkiv)

Orgelbyggare i Sverige 1700-1900 och deras verk. (Publikation)

Järsnäs kyrka. Bemålade inventarier med viss fast inredning. Jönköpings läns museum. Inventeringsrapport 2004:310. (Publikation)

Järsnäs kyrka, omläggning av skiffertak (Publikation)

Glasmåleri Kulturhistorisk inventering av kyrkligt glasmåleri i Växjö stift, Jönköpings län (Publikation)

Jönköpings län. (Publikation)

Småland - landskapets kyrkor (Publikation)

Järsnäs sockenbok. (Publikation)

Jönköpings kommun. Landsbygden. Kulturhistorisk utredning. (Publikation)

Historisk beskrifning om Småland (Publikation)

Sverige. Geografisk beskrivning. Del IV (Publikation)

Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Jönköpings län III. (Publikation)