Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, HAKARP 1:22 M.FL. HAKARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hakarpkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAKARPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAKARP 1:22

HAKARP 3:1

Referenser

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA. (Arkiv)

Jönköpings läns museums arkiv (Arkiv)

Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Jönköpings län III. (Publikation)

Kyrkogårdarna i Huskvarna och Hakarps församlingar (Publikation)

Sveriges kyrkorglar (Publikation)

Hakarps kyrka – ett minnesblad från dess 200-åriga jubileum (Publikation)

Jönköpings kommun. Landsbygden. Kulturhistorisk utredning. (Publikation)

Hakarps kyrkas och församlings historia (Publikation)

Hakarps kyrka. Till tvåhundrafemtioårsjubileet 1694- 1944 (Publikation)

Svenskt ortnamnslexikon (Publikation)

Sverige. Geografisk beskrivning. Del V. (Publikation)

Till minnet av Hakarps kyrka 300 år 1694-1994. (Publikation)

Kartingenjör, Lantmäteriavdelningen, Jönköpings kommun (Uppgiftslämnare)