Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nybro kn, KRÅKSMÅLA KYRKA 1:2 KRÅKSMÅLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kråksmåla kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRÅKSMÅLA KYRKA (akt.)
Kalmar
Nybro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KRÅKSMÅLA KYRKA 1:2

Referenser

Lantmäteriets arkiv, Kalmar: socken: Loftahammar, stamfastighet: Malmö, avmätning för skattläggning, 1799 (akt 174). (Arkiv)

ATA (Arkiv)

Kalmar läns museums topografiska arkiv (Arkiv)

Konserveringsrapport Jönköpings läns museum 2000:13 (Okänd)

Bogårdsmurar i Linköpings stift (Publikation)

Kyrkogårdens gröna kulturarv (Publikation)

Minnets stigar. (Publikation)

Ett läns utveckling-Kulturminnesvårdsprogram för Kalmar län. (Publikation)

Det medeltida Sverige (Publikation)

Medeltida träkyrkor del I (Publikation)

Kyrkvaktmästare (Uppgiftslämnare)

Kyrkvaktmästare f.d. (Uppgiftslämnare)

. (Uppgiftslämnare)