Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Växjö kn, DÄDESJÖ 1:2 DÄDESJÖ GAMLA KYRKA

 Anläggning - Värdering

Dädesjö gamla kyrka
2/14/19
Motivering
Dädesjö gamla kyrka, uppförd för katolska kyrkans bruk, hör till landets äldsta bevarade byggnader och utgör ett nationellt intressant byggnadsverk. Med sina unika signerade takmålningar samt väggmålningar är den ett nationellt omistligt byggnadsverk och även internationellt känt. Den rika och sällsynta bemålningen samt den utvändiga träornamentiken vittnar om 1200-talets bildvärld och syn på kyrkoutsmyckningar. Taket är det enda bevarade platta innertaket med bemålning från 1200-talet i Sverige. Den utvändiga dekormålningen från 1600-talet är sällsynt. Murverket i sig, långhusets bevarade planform, de medeltida takstolarna, de väggfasta sidobänkarna och andra byggnadsdelar och material utgör viktiga dokument om byggnadens historia och sin tids byggnadskonst. Den rika utsmyckningen vittnar om donationer från betydelsefulla personer. Kyrkan berättar också om rådande kyrkorestaureringsideal kring 1940.

Dädesjö sockencentrum utgör riksintresse för kulturmiljövården.