Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mellerud kn, UDDEN 1:35 HJORTENS FYRPLATS

 Anläggning - Värdering

Hjortens fyrplats, Hjortens udde Fyrplats
12/7/17
Motivering
Hjortens fyrplats är den enda fyrplats i Vänern som Kungliga Lotsverket inrättat och drivit. Tillkomsten var en direkt följd av att Göta kanal medförde ökad sjöfart på Vänern och har alltså en direkt koppling till kanalbygget. Fyrar på platsen har lång hävd då farvattnen kring Hjortens udde räknas till de besvärligaste i Vänern. Det stora fyrtornet i trä är ett av Vänerns äldsta. Fyrtypen är kulturhistoriskt intressant eftersom dess form senare skulle utvecklas i Heidenstams välkända järnfyrar. Fyrplatsen har en välbevarad och komplex bebyggelse med några ovanliga byggnadstyper representerade. Källa: Byggnadsminnesförklaring, Kulturdepartementet, 2017-12-07, Ku2015/02835/KL.