Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Berg kn, VÄSTNÅR S:5 LJÅBODARNA OCH MYLTPLOCKARSTAN

 Anläggning - Värdering

LJÅBODARNA OCH MYLTPLOCKARSTAN
1/28/13
Motivering
Ljåbodarna är en välbevarad och välhållen fjällfäbod inom riksintresset, som kompletterar de sedan tidigare lagskyddade fäbodmiljöerna i länet på ett bra sätt. I länet finns sedan tidigare två byggnadsminnesförklarade fäbodar, Jo Jonsvallen i Härjedalens kommun och Myhrbodarna i Krokoms kommun. Dessutom ingår fäboden Hackåsvallen i länets enda kulturreservat, Lillhärjåbygget i Härjedalens kommun.
Myltplockarstan är en anläggning som förmodligen saknar motsvarighet i länet och landet i övrigt. Efter en översiktlig kontroll med Riksantikvarieämbetet och övriga norrlandslän, är Länsstyrelsens uppfattning att Myltplockarstan är en mycket speciell anläggning, som eventuellt är unik i sitt slag och som bör skyddas som byggnadsminne.
I länet finns alltjämt ett fåtal byggnadsminnen som berättar om industrialismens genombrott och industrisamhället. Därtill finns få byggnadsminnen i landet som helhet som har anknytning till skogens näringar.
Länsstyrelsen anser att det är motiverat att, förutom Ljåbodarna, även byggnadsminnesförklara Myltplockarstan, trots att byggnaderna där är i dåligt skick. Myltplockarstans kulturhistoriska värde utgörs inte i första hand av de enskilda byggnaderna, utan av företeelsen som sådan och de många minnen och berättelser som finns kring platsen och Hotell Myltan. Både kring verksamheterna i Myltplockarstan och på Ljåbodarna finns ett stort immateriellt kulturhistoriskt värde. En förhoppning är dock naturligtvis att Myltplockarstans byggnader ska restaureras i framtiden.
Sammantaget anser Länsstyrelsen att Ljåbodarna och Myltplockarstan har samhällshistoriska och byggnadshistoriska värden som motsvarar Kulturminneslagens krav för byggnadsminnesförklaring.