Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:1 NYMBLE

 Anläggning - Värdering

TEKNISKA HÖGSKOLANS STUDENTKÅRS KÅRHUS, NYMBLE
8/22/12
Motivering
Kårhuset är en av de första funktionalistiska byggnaderna i landet. Detta faktum gör byggnaden unik - som en genombrottsbyggnad med ett synnerligen högt arkitekturhistoriskt- såväl som arkitektoniskt värde. Som en av Sveriges första offentliga funktionalistiska byggnader är kårhuset en symbol för för funktionalismens genombrott. Kårhuset är även en av de få klassiska funktionalistiska byggnaderna där stilen fått en striktare utformning än det som kom att karakterisera den svenska funktionalismen. Som kårhus relaterar byggnaden till studenternas, Tekniska högskolan samt Norra Djurgårdens identitet. Byggnaden utgör än idag en viktig del av campusområdet och är central del av kårens verksamhet och en samlingspunkt för teknologerna med festlokal, studierum och restaurang.