Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, SANNEGÅRDEN 734:9 M.FL. ERIKSBERGS BOCKKRAN

 Anläggning - Värdering

ERIKSBERGS BOCKKRAN
6/25/12
Motivering
Enligt 3 kap 1 § lagen om kulturminnen m m (SFS 1988:950) får Länsstyrelsen förklara en byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde för byggnadsminne.

Bockkranen och dockan på Eriksberg är ett av de mest påtagliga monumenten över den storskalighet och rationalitet som präglade varvsindustrin under det expansiva 1960-talet. Det är den enda kvarvarande kranen av sitt slag i Sverige. Anläggningen är av stor betydelse både lokalt, regionalt och nationellt som en stark och framträdande symbol för den en gång världsledande och internationellt kända varvsindustrin i Göteborg.

Även i ett internationellt perspektiv är Eriksbergskranen en av få bevarade kranar som inte skrotats då varven lagts ned.

Trots att flera konstruktiva detaljer för driften av bockkranen har demonterats kvarstår dess ursprungliga grundform. Som bockkran betraktat tillhör Eriksbergskranen den sista generationen riktigt stora bockkranar som uppfördes vid de svenska varven och får betraktas som sällsynt redan då den uppfördes.

Som symbol, landmärke samt riktmärke i stadsbilden har bockkranen starka upplevelsevärden.

Länsstyrelsen bedömer att Eriksbergs bockkran är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde.
Beslutet bidrar till de svenska miljömålen